Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-05-11 13:03:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Średzkiego i Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska, po zasięgnięciu opinii Ministra właściwego ds. kultury. Dyrektor kieruje całością działalności Muzeum, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1.      ogólne kierownictwo w sprawach naukowo- badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych
2.      ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
3.      reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4.     przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo- inwestycyjnych,
5.      bezpośrednie kierownictwo personelem Muzeum,
6.     stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
7.      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
8.      ustalenie opłat za wstęp do Muzeum oraz dnia, w którym wstęp do Muzeum jest nieodpłatny,
9.      Dyrektor Muzeum zatrudnia i zwalnia pracowników Muzeum.

Dyrektor - Grzegorz Borowski powołany chwałą nr 38/2003 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 marca 2003 r.

 

godz. urzędowania: poniedziałek -piątek, godz. 8.00 -16.00 

tel. / fax (071) 317 27 95, e-mail:

<e-mail>

">'); // --> muzeum.ś

Oświadczenie Dyrektora w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonków na terenie Powiatu Średzkiego oraz informację w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu