Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przedmiot działalności i kompetencje

Szczegóły informacji

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2011-05-11 12:57:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Muzeum od 1 stycznia 1999 r. jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Organizatorem Muzeum jest Powiat Średzki.
 
Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie archeologii, historii sztuki, etnografii i pokrewnych dziedzin, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.
 
W celu wykonywanych zadań Muzeum:
1)       gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin,
2)       inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,
3)        przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,
4)        zabezpiecza i konserwuje muzealia,
5)        organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
6)        organizuje i prowadzi badania naukowe oraz prace naukowe,
7)        prowadzi działalność oświatową,
8)       publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności oraz wyniki badań wykopaliskowych.
 
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy ds. kultury, a bezpośredni - Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej. Podstawę prawną działania stanowią ustawy:
1.      Ustawa z dn. 21.11.1996 r. �O muzeach�, Dz.U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 ze zmianami
2.      Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jedn. Dz. U. 2001 r., nr 13, poz. 123 ze zmianami.
3.      Ustawa z dn. 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojowa państwa, Dz. U. Nr 106, poz. 668
4.      Akt o utworzeniu Muzeum.
5.      Statut Muzeum (uchwała nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dn. 29.01.2003 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-11 12:57:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-11 12:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-11 14:57:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2533 raz(y)